19 Φεβ 2011

Ιεροί Κανόνες Θέατρα και Ιππόδρομοι.


Ιεροί Κανόνες Θέατρα και Ιππόδρομοι.

Στο προηγούμενο άρθρο μας είδαμε ότι πολλοί από εμάς είχαν την απορία για το σημαίνει ο όρος Μαθηματικά στον ΛΣΤ' κανόνα της Λαοδικείας.

Ένα παρόμοιο ερώτημα- απορία υπάρχει περί των όρων θέατρα και Ιππόδρομοι οι οποίοι εμπεριέχονται στους εξής κανόνες: Αποστολικο μβ', μδ' - ΣΤ’ να', κδ', ξβ', ξς' - Ζ’ κβ' - Λαοδικείας νδ' - Καρθαγένης ιζ', ο'.

Καταδικάζουν οι συγκεκριμένοι κανόνες τον Ιππόδρομο και τα θέατρα;

13 Φεβ 2011

Ματθαίος Βλάσταρης: Σύνταγμα κατά στοιχείον Ε', ΚΕΦ.ΣΤ', Περί εικόνων


Ματθαίος Βλάσταρης: Σύνταγμα κατά στοιχείον Ε', ΚΕΦ.ΣΤ', Περί εικόνων

Μια βασική πηγή για να μάθει κανείς τι πρεσβεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και κάθε Αίρεση αποτελούν τα γραπτά της μνημεία και όχι η εσφαλμένη άποψη που τυχόν έχει ο καθένας.

Έτσι αν θέλει κάποιος να μάθει τι πρεσβεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία για τις εικόνες δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει από το να ανατρέξει στα Κείμενα των Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων.

Για να μην περιαυτολογούμε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν πάμπολλα κείμενα, από όπου μπορεί κανείς να διαβάσει ο,τι θέλει σχετικά με οποιοδήποτε δογματικό θέμα κ.ο.κ.

Δυστυχώς όμως, σε κάθε διάλογο που είχαμε με μη Ορθόδοξους συνομιλητές διαπιστώσαμε ότι η πληθώρα αυτών, για να μην πούμε η συντριπτική πλειοψηφία, μας απέδιδε ευθέως την κατηγορία ότι εμείς λατρεύουμε τις εικόνες.

Επίμονες ήταν οι Εκκλήσεις μας, ότι κάνουν λάθος οι Πολεμούντες την Ορθόδοξη Πίστη που τα λέγουν αυτά, ότι σημασία έχουν τα γραπτά Μνημεία, και όχι κάποια εσφαλμένη άποψη που τυχόν να άκουσαν.

Ένα από αυτά τα Γραπτά Μνημεία αποτελεί εδώ το θέμα του άρθρου μας και μας πληροφορεί για τις εικόνες. Είναι από το έργο του Κανονολόγου Μ.Βλάσταρη, το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Παραθέτουμε το κείμενο, την Ελεύθερη μετάφρασή του, και τα σχόλιά μας προς κατανόηση του κείμενου.

7 Φεβ 2011

O Κανών λστ' της Συνόδου της Λαοδικείας


O Κανών λστ' της Συνόδου της Λαοδικείας

Θα περάσουμε σε ένα καυτό θέμα, το οποίο πολλάκις έχει απασχολήσει  και μπερδέψει πολλούς εξ’υμών,  εξαιτίας της ερμηνευτικής δυσκολίας της λέξης Μαθηματικά.

Η λέξη Μαθηματικά εμπεριέχεται μέσα στο Κανόνα ΛΣΤ' της Λαοδικείας χωρίς κάποια άλλη εξήγηση του όρου, έχοντας ως αποτέλεσμα πολλοί που τον διαβάζουν να νομίζουν ότι εννοεί εκεί τα απλά Μαθηματικά. Αυτομάτως διερωτώνται: Καταδίκασε η Εκκλησία με τον κανόνα αυτόν τα Μαθηματικά;

Εκ’ πρώτης όψεως δίνεται αυτή η εντύπωση.Βασική αρχή όμως, σε κάθε επιστήμη είναι το να μάθει κάποιος τι εννοεί ο συγγραφέας-νομοθέτης του Κανόνα με τη λέξη Μαθηματικά και όχι τι θα ήθελε ο καθένας μας να εννοεί, είτε λόγω σκοπιμότητος  είτε λόγω άγνοιας.

Κάθε Κανόνας λοιπόν ερμηνεύεται δια των Κανονολόγων. Αυτοί μας επεξηγούν τι σημαίνουν οι όροι του, όπως ακριβώς στη Νομική Επιστήμη, η κάθε διάταξη- Νόμος, ερμηνεύεται με βάση τους Νομικούς και όχι όπως (ίσως) εσφαλμένα τον/την καταλαβαίνουμε εμείς.

Ας δούμε λοιπόν πρώτα τον Κανόνα, και έπειτα την ερμηνεία των όρων του (Επαοιδοί, Μαθηματικούς) από τους Βυζαντινούς καθώς και τους Υστεροβυζαντινούς Κανονολόγους.