19 Φεβ 2011

Ιεροί Κανόνες Θέατρα και Ιππόδρομοι.


Ιεροί Κανόνες Θέατρα και Ιππόδρομοι.

Στο προηγούμενο άρθρο μας είδαμε ότι πολλοί από εμάς είχαν την απορία για το σημαίνει ο όρος Μαθηματικά στον ΛΣΤ' κανόνα της Λαοδικείας.

Ένα παρόμοιο ερώτημα- απορία υπάρχει περί των όρων θέατρα και Ιππόδρομοι οι οποίοι εμπεριέχονται στους εξής κανόνες: Αποστολικο μβ', μδ' - ΣΤ’ να', κδ', ξβ', ξς' - Ζ’ κβ' - Λαοδικείας νδ' - Καρθαγένης ιζ', ο'.

Καταδικάζουν οι συγκεκριμένοι κανόνες τον Ιππόδρομο και τα θέατρα;