17 Μαρ 2011

«Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων»


«Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων»
Μελέτη: Ερευνητής

Έχει γίνει της μόδας η ιδέα της δήθεν ανθελληνικότητας των Πατέρων, η οποία χρωματίζεται με διάφορες μεθόδους και επενδύεται με φυλετική -εθνική έννοια,  ώστε να φανεί προς τα έξω ότι οι Πατέρες βρίζουν και μισούν τους Έλληνες.

Οι Πατέρες, όπως θα δούμε εκλαμβάνουν την έννοια του όρου Έλλην με θρησκευτική σημασία και θέλουν να χαρακτηρίσουν τον Έλληνα ως προς τη λατρεία του στους ψεύτικους Ειδωλολατρικούς θεούς, και όχι με εθνική έννοια όπως θα ήθελαν μερικοί.

6 Μαρ 2011

Ονείρωξη


Ονείρωξη. (Κανονικό Δίκαιο)

     Η Θεία Ευχαριστία, δεν είναι μόνο ένα από τα επτά Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, το οποίο τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία, αλλά είναι και το σπουδαιότερο, ιερότερο και φοβερότερο, καθώς δεν αποτελεί μια απλή ανάμνηση ούτε μια φανταστική αναπαράσταση της θυσίας του Χριστού, αλλά μια πραγματική θυσία. Δεν πρόκειται ασφαλώς για μια νέα θυσία του Κυρίου, αφού αυτή συντελέστηκε άπαξ δια παντός, πρόκειται όμως για ένα Μυστήριο κατά το οποίο το Πάθος του Κυρίου καθίσταται παρόν, με όλες εκείνες τις φοβερές στιγμές για τις οποίες, εκτός άλλων, ψάλλει η Εκκλησία: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας». Για τον άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό, δεν υπάρχει τίποτε που να του προξενεί μεγαλύτερο δέος από «τα άγια και σωτήρια φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού».

4 Μαρ 2011

Τύψις πιστών και απίστωνΤύψις πιστών και απίστων

Το ζήτημα που θα μας αποσχολήσει στο άρθρο μας εδώ είναι το κατά πόσο μπορεί κάποιος ιερωμένος ή λαϊκός να ασκήσει βία εναντίον οποιουδήποτε πιστού είτε απευθείας είτε να βάλει κάποιον άλλον να τον χτυπήσει μέσα στα πλαίσια της παιδείας και της νουθεσίας. Για να το δούμε αυτό θα ανατρέξουμε στα ερμηνευτικά σχόλια των Κανονολόγων- ερμηνευτών σε τρεις διαφορετικούς Κανόνες. Σημειωτέον ότι ορισμένα από τα σχόλια ή ένα μέρος τους θα εκτεθούν εδώ και όχι όλα, ικανά όμως να σκιαγραφήσουν τη στάση των κανόνων σε ορισμένες παραμέτρους του θέματος και όχι σε όλες.

Αμέσως μετά τους Κανόνες και τις ερμηνείες που δίνουν σε αυτούς οι Κανονολόγοι, θα υπάρχουν τα δικά μας σχόλια κατανόησης του κειμένου.

Η όλη πρακτική της αποφυγής της τύψεως ερείδεται στο χωρίο Α΄Πέτρου.2, 23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως.

Oι κανόνες που σχετίζονται με το θέμα μας καταδικάζουν ρητώς την άσκηση βίας από τους ιερωμένους είτε αυτή αναφέρεται προς πιστούς είτε προς άπιστους και αντιστρόφως.