23 Απρ 2011

Βικέντιος Δαμοδός «Συνταγμάτιον Θεολογικόν»


Βικέντιος Δαμοδός «Συνταγμάτιον Θεολογικόν»
                             
      Ο Βικέντιος Δαμοδός (1700-1754) σε ένα σύντομο κεφάλαιο από το έργο του «Συνταγμάτιον Θεολογικόν» αναλύει διεξοδικά τις διηγήσεις των Ευαγγελιστών και μας παρουσιάζει τα επιχειρήματά του σχετικά με το αν ήταν ένζυμος ή άζυμος ο άρτος του Μυστικού Δείπνου.

Τα σχόλιά μας είναι περιττά, αφού η γλώσσα και τα επιχειρήματα του έργου του είναι κατανοητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19ον.Περί της διαφοράς των άζύμων.