14 Μαΐ 2011

...δια πάσης ελθὼν της των Ελλήνων παιδεύσεως...

"...δια πάσης ελθὼν της των Ελλήνων παιδεύσεως͵..."

...διὰ πάσης ἑλθὼν τῆς τῶν Ἑλλήνων παιδεύσεως...

Η διαστρέβλωση της απόψεως των Πατέρων περί της έξωθεν σοφίας (της σοφίας των Εθνικών) δια της Παγανιστικής προπαγάνδας που επιχειρείται, έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις γεμίζοντας με σκουπίδια το Internet, σκουπίδια τα οποία δήθεν αποκαλύπτουν το μίσος των Πατέρων κατά των Ελλήνων και της θύραθεν σοφίας τους.

Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν θα πούμε κάτι εμείς, αλλά θα αφήσουμε τον Γρηγόριο Νύσσης να μας αποκαλύψει ορισμένες πτυχές της ζωής του Μ. Βασιλείου, όπως αυτές φαίνονται μέσα στο έργο του «Εγκώμιον εις τον Βασίλειον». Την ίδια σκιαγράφηση κάνει και για τον Γρηγόριο Νεοκαισαρείας στο έργο του «Εις τον  βίον Γρηγορίου του Θαυματουργού». Θα δούμε εάν ήταν υπέρ της ρητορικής αλλά και της εν γένει Ελληνικής Παιδείας ο Μ. Βασίλειος και ο Γρηγόριος Νεοκαισαρείας. Εμείς θα δείξουμε τα κείμενα ενώ τις απαντήσεις και τα συμπεράσματα θα τα αφήσουμε στον κάθε σκεπτόμενο αναγνώστη.