28 Ιουν 2011

''Απολογίαν τε ουδέ μίαν εύλογον έχων του κεχωρίσθαι της Εκκλησίας''


Η προσχώρηση κάποιου Χριστιανού σε μια Αίρεση δεν φέρει πάντοτε την αιτιολογία ότι δεν βρήκε την αλήθεια στην Εκκλησία και έτσι εντάχθηκε στους κόλπους κάποιας άλλης «Εκκλησίας» που δήθεν αυτή κατέχει την Αλήθεια.

Πολλοί από τους σημερινούς Αιρετικούς αλλά και από τους παλαιούς και πασίγνωστους Αιρεσιάρχες προσχώρησαν σε Αίρεση ή ίδρυσαν δικούς τους συλλόγους «Εκκλησίες», εξαιτίας του πληγωμένου εγωισμού τους που έτρεφαν θεωρώντας τον εαυτό τους ως διδάσκαλο και σκεύος εκλογής μέσα στην Εκκλησία.Η δήθεν αδικία που υπέστησαν από τα αλλά μέλη της Εκκλησίας, η μη αναγνώριση της προσφοράς τους, τους έκανε αποστάτες από αντίδραση  χωρίς να το καταλάβουν και είχε ως  αποτέλεσμα την άρνηση της Αλήθειας του Ευαγγελίου και την αναγωγή των προσωπικών τους ερμηνειών σε δόγματα της Πίστεως!