16 Ιουλ 2011

«Παλαιόν ην δόγμα, μηδένα θέον υπό βασιλέως καθιερούσθαι, πριν υπό της συγκλήτου δοκιμασθήναι»


«Παλαιόν ην δόγμα, μηδένα θέον υπό βασιλέως καθιερούσθαι, 
πριν υπό της συγκλήτου δοκιμασθήναι»
   Βασικό γνώρισμα του αρχαίου Ειδωλολατρικού κόσμου ήταν η ειδωλοποίηση -θεοποίηση  φυσικών περιοχών αισθητών πραγμάτων και προσώπων. Αυτό σύμφωνα με τον Ευσέβιο Καισαρείας αποτελούσε «Παλαιόν δόγμα».