16 Οκτ 2011

ΜΕΡΟΣ Β': «Πλανών έλεγχος ή Πλανεμένος έλεγχος;»


ΜΕΡΟΣ Β': «Πλανών έλεγχος ή Πλανεμένος έλεγχος;»

Η Προτεσταντική  παρερμηνεία 
του πδ΄ Κανόνα της Συνόδου της  Πενθέκτης


Στο άρθρο αυτό  τράβηξαν την προσοχή μας τα  όσα αναφέρονται στον πδ΄ κανόνα της Συνόδου της Πενθέκτης, τα οποία παραθέτουμε εν συντομία:

2 Οκτ 2011

MEΡΟΣ Α': «Πλανών έλεγχος ή Πλανεμένος έλεγχος;»


MEΡΟΣ Α': «Πλανών έλεγχος ή Πλανεμένος έλεγχος;»

Πλανεμένες ερμηνείες στον 12ο Κανόνα της Συνόδου της Νεοκαισαρείας

Σε κάποιο site υπάρχει ένα άρθρο με τίτλο: ΠΛΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ 
   
   Στο άρθρο αυτό τράβηξαν την προσοχή μας τα  όσα αναφέρονται στον 12ο κανόνα της Συνόδου της Νεοκαισαρείας, τα οποία παραθέτουμε εν συντομία:
«Ο 12ος Κανόνας της Συνόδου της Νεοκαισαρείας (315 μ.Χ.) δεν επιτρέπει την χειροτονία ανθρώπου που βαπτίσθηκε  επειδή αρρώστησε και φοβήθηκε ότι θα πεθάνει.
«Εάν νοσών τις φωτισθεί (σ.σ. δηλ. βαπτισθεί), εις πρεσβύτερον άγεσθαι ου δύναται. Ουκ εκ προαιρέσεως γαρ η πίστης αυτού, αλλ΄ εξ' ανάγκης.»

Ας ακούσωμε την ερμηνεία του σχολαστικιστή Νικοδήμου Αγιορείτου: