19 Νοε 2011

Όρια της προς ετεροδόξους εκκλησιαστικής συγκαταβάσεως.


Όρια της προς ετεροδόξους εκκλησιαστικής συγκαταβάσεως.

Είδαμε στο προηγούμενο άρθρο μας συμπυκνωμένη τη δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί των Εικόνων σε μιά Εγκύκλιο του Πατριαρχείου που καταχωρήθηκε από τον Μανουήλ Γεδεών στις Κανονικές Διατάξεις του. Στο παρόν άρθρο θα δούμε ένα ακόμη έγγραφο του Πατριαρχείου το οποίο είναι και αυτό καταχωρημένο στη συλλογή του Μανουήλ Γεδεών εξίσου σημαντικό με το προηγούμενο επειδή καθορίζει τα όρια της προς ετεροδόξους Εκκλησιαστικής συγκαταβάσεως.

Ακολουθεί η παράθεση του κειμένου και τα δικά μας σχόλια κατανόησης.

11 Νοε 2011

Μανουήλ Γεδεών, Κανονικαί ΔιατάξειςΣΛΗ΄ (ΣΜΖ΄)

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΙΣ ΕΓΓΛΙΤΕΡΑΝ


ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

Αυτή η επιστολή επεκυρώθη από τη Σύνοδο του 1672, υπεγράφει το 1723 από τους Τέσσερεις Πατριάρχες της Ανατολής, και την  δημοσιεύει ο Μανουήλ Γεδεών στις Κανονικές διατάξεις του στον Β΄ Τόμο. Εμείς αντλήσαμε εκείνο το μέρος της που αφορά τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας περί των Εικόνων με σκοπό να δείξουμε για μία ακόμη φορά πως κάνουν λάθος όσοι ισχυρίζονται ψευδώς ή αμαθώς, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία προσκυνάει λατρευτικώς τις εικόνες. Επισημαίνεται δε αυτό πολλές φορές μέσα στο κείμενο, πως εμείς τις εικόνες τις προσκυνάμε τιμητικώς και όχι λατρευτικώς.

Το κείμενο είναι σε ελεύθερη μετάφραση.

3 Νοε 2011

«....πάσα η ποίησις τω Ομήρω αρετής εστιν έπαινος...»

«....πάσα η ποίησις τω Ομήρω αρετής εστιν έπαινος...» Θέματα Oρθοδόξου Θεολογίας

«....πάσα η ποίησις τω Ομήρω αρετής εστίν έπαινος...»

Έχουμε τονίσει πολλές φορές σ’αυτή τη σειρά των άρθρων μας πως οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν στρέφονται κατά των Ελλήνων ως Έθνος αλλά κατά της ειδωλολατρίας τους, και έτσι όπου υπάρχει η λέξη Έλληνας ερμηνεύεται στα έργα τους ως Ειδωλολάτρης. Ωστόσο, γίνεται μεγάλη σύγχυση της έννοιας αυτής, εσκεμμένα θα λέγαμε, επειδή ορισμένοι ταυτίζουν τον Έλληνα με τον Ειδωλολάτρη, λες και δεν υπήρχαν Έλληνες που δεν λάτρευαν τα είδωλα στον προ Χριστού αιώνα. Ταυτίζουν τον Έλληνα με τον ειδωλολάτρη ώστε όπου αναφέρουν οι Πατέρες τη λέξη Έλληνας να δίνεται η εντύπωση στον αναγνώστη πως εννοούν τον Έλληνα κατά το έθνος και όχι κατά την θρησκεία των Ελλήνων, την Ειδωλολατρία!