12 Μαρ 2012

Όρα τα άνθη της αρχαίας Ατθίδος (Αττικής γλώσσας)


Όρα τα άνθη της αρχαίας Ατθίδος (Αττικής γλώσσας)

   Διαδίδεται ψευδώς από τους Νεοπαγανιστές πως οι Καππαδόκες Πατέρες ήταν πολέμιοι της Εθνικής σοφίας των Ελλήνων. Ο ισχυρισμός τους αυτός δεν ευσταθεί πράγμα το οποίο δείξαμε σε κάποιο από τα προηγούμενα άρθρα του blog μας. Εκεί είδαμε πως οι Καππαδόκες Πατέρες ήταν δεινοί χειριστές της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και κάτοχοι της Ελληνικής Παιδείας και πως όλα τα καλά στοιχεία της εθνικής σοφίας τα χρησιμοποιούσαν ως εργαλεία τους. Η Παιδεία τους αυτή στην οποία συμπεριλαμβάνεται η άριστη γνώση της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και η ρητορική τέχνη, τους χρησίμευσε στο αγώνα τους κατά των Ειδωλολατρών και των κάθε είδους Αιρετικών της εποχής τους.

   Οι Εθνικοί, ως φυσικό επακόλουθο της σπουδής τους στις ρητορικές σχολές, γνώριζαν πολύ καλά την Αρχαία Ελληνική γλώσσα καθώς και τη ρητορική τέχνη.