23 Μαΐ 2012

Όμηρος ούτος ανήρ, αλλά Πλάτων, αλλ' Αριστοτέλης, αλλά Σουσαρίων ο τα πάντα επιστάμενος.


Όμηρος ούτος ανήρ, αλλά Πλάτων, αλλ' Αριστοτέλης, 
αλλά Σουσαρίων ο τα πάντα επιστάμενος.

      Όπως είδαμε σε προηγούμενο άρθρο μας ο Λιβάνιος στις επιστολές του προς τον Μ.Βασίλειο εκφράζει τον θαυμασμό του για τη ρητορική του Μ.Βασιλείου και τον επαινεί ως μαθητή του.Ο ίδιος ο Μ.Βασίλειος διαβάζοντας μια επιστολή του Λιβάνιου θαυμάζει τη ρητορική τέχνη του δασκάλου του και αναφωνεί Ω Μούσες και λόγοι και Αθήναι, τι δώρα χαρίζετε στους εραστές σας! Επιστολή 353, PG 32, 1096 CD.

Αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η αλληλογραφία μεταξύ του Λιβάνιου και του Μ.Βασιλείου απηχεί σε όλες σχεδόν τις επιστολές που ανταλλάσσουν. Προς επίρρωσιν των ανωτέρω ας δουμε μερικά σημεία ακόμα τα οποία διαφωτίζουν πλήρως την εκτίμηση του δάσκαλου της ρητορικής Λιβανίου προς τον μαθητή του Μ.Βασίλειο και αντιστρόφως.

Στην επιστολή 352 ο Λιβάνιος χρησιμοποιεί ποιητική γλώσσα και δηλώνει πως στο στόμα του μαθητή του, του Μ.Βασιλείου, βρίσκονται πηγές που αναβλύζουν λόγους. Αυτές οι πηγές που βρίσκονται στο στόμα του μαθητή του είναι ανώτερες από ροή ναμάτων.

14 Μαΐ 2012

Τοις Έλλησι τοις τελευτήσασι πρo της Χριστού παρουσίας δει εύχεσθαι και μη αναθεματίζειν;

εικ. British Museum - The Labours of Hercules, 1545 Engraving

Τοις Έλλησι τοις τελευτήσασι πρo της Χριστού 
παρουσίας δει εύχεσθαι και μη αναθεματίζειν;


  Όπως είδαμε σε προηγούμενο άρθρο μας, για τον Έλληνα που βρίσκεται στην πλάνη των Ειδώλων οι Πατέρες συστήνουν επί λέξει Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων.

   Βέβαια το «εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων» που συστήνουν οι Πατέρες είναι αντίθετο με την προπαγάνδα των Νεοπαγανιστών που θέλουν να εμφανίζουν τους Πατέρες της Εκκλησίας ως καταφρονητές του Ελληνικού Έθνους και όχι ως καταφρονητές της Ειδωλολατρικής θρησκείας όπως πραγματικά είναι. Οι αρνητικές εκφράσεις των Πατέρων της Εκκλησίας που εμπεριέχουν τη λέξη Έλληνας αναφέρονται στην ειδωλολατρική θρησκεία και όχι στον άνθρωπο Έλληνα.