Σελίδες

16 Δεκ 2010

ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ «ΕΡΩΤΗΣΙΣ 1η : Τίνος ένεκεν τας θυσίας πρoσφέρεσθαι προσέταξεν ο Θεός;».

Αποτελέσματα αναζήτησης Αποτελέσματα ιστού  Prayer of Solomon
Συνεχίζουμε την παράθεση ερωταποκρίσεων από τον Θεοδώρητο Κύρου. Αυτή τη φορά ανοίγουμε ένα ακόμη κεφάλαιο στις ερωταποκρίσεις του το οποίο αφορά αυτές που ελέχθησαν για το 3ο βιβλίο της Π.Δ το «Λευϊτικόν».Πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες του περί των θυσιών που τελούσαν οι Ισραηλίτες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες.Το παρατεθέν απόσπασμα δεν περιλαμβάνει ολόκληρη τη σχετική απόκρισή του αλλά αποτελεί μέρος της.

Ακολουθεί το κείμενο και η ελεύθερη μετάφρασή του.

ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ «ΕΡΩΤΗΣΙΣ 1η: 

Τίνος ένεκεν τας θυσίας πρoσφέρεσθαι προσέταξεν ο Θεός;»

Επειδή δε χρόνον συχνόν εν Αιγύπτω διατετελεκώς ο λαός θύειν δαίμοσιν εδιδάχθη, συνεχώρησε τας θυσίας, ίνα της δεισιδαιμονίας ελευθερώση.Ότι γαρ ταύταις έχαιρον, μαρτυρεί τα περί τον μόσχον γεγενημένα.Τούτο και δια Ιεζεκιήλ του προφήτου δεδήλωκεν. «Είδον γαρ σε, φησί, πεφυρμένην εν τω αίματί σου, και είπόν σοι· Εν τω αίματί σου ζωή, πληθύνου». Λέγει δε ότι θεασάμενός σε τω των θυσιών αίματι χαίρουσαν, συνεχώρησά σοι της τοιαύτης απολαύειν επιθυμίας.Προς δε τούτοις, και έτερον αυτοίς αλεξίκακον δια τούτου κατεσκεύασε φάρμακον. Θύεσθαι γαρ αυτώ προσέταξεν τα παρ’Αιγυπτίων θεοποιούμενα · από μεν των τετράποδων, μόσχον και τράγον, από δε των πτηνών, τρυγόνα και περιστερών νεοττούς. Ουκ αγνοούμεν ουν, ότι και αλλά πολλά εθεοποίουν Αιγύπτιοι· αλλά των θεοποιούμενων τα ημερώτερα ταις θυσίαις απένειμε · τα αλλά δε ακάθαρτα προσηγόρευσεν· ίνα τα μεν ως ακάθαρτα βδελυττόμενοι μη θεοποιήσωσι· τα δε ως θύοντες μη θεούς υπολάβωσιν· αλλά μόνον προσκυνώσι τον ω ταύτα προσφέρεσθαι χρη.Επειδή δε οι μεν αυτών ήσαν εν ευπορία χρημάτων, οι δε εν πενία συνέζων, τοις μεν μόσχον προσφέρειν , η αρνίον, η αίγα προσέταξε, τοις δε δύο τρυγόνας, η δύο νεοττούς περιστερών · τοις δε γε πενεστάτοις, σεμίδαλιν ολίγην αναμεμιγμένην ελαίω. Σύμμετρα γαρ τη δυνάμει νομοθετών, τούτων τα μεν δώρα προσηγόρευσεν, ως ουκ εκ νομικής ανάγκης, αλλά εκ φιλοθέου προσφερόμενα γνώμης, τας δε θυσίας σωτηρίου · δηλοί δε και τούνομα αρρωστίας, η χαλεπών τινων ετέρων απαλλαγήν.

Ιστέον δε και τούτο, ως τα μεν ολοκαυτούμενα άρσενα ην · ανδρών γαρ η τελειότης · τα δε περί αμαρτίας θυόμενα, θήλεα· ασθενούντος γαρ του εν ημίν ηγεμονικού, τα πάθη κρατεί. Επισημήνασθαι δε και τούτο δει, ως υπέρ αμαρτίας ουκ αμνοί, αλλά χίμαροι προσεφέροντο. Δηλοί δε τούτο και ο Δεσπότης Χριστός εν τοις Ευαγγελίοις, τους μεν δικαίους αμνοίς, τους δε αμαρτωλούς ερίφοις απεικάσας. Προσεφέρετο δε και από των πτηνών ολοκαυτώματα. Πρόειται γαρ και τοις πενομένοις ο τέλειος και φιλόσοφος βίος. Ώσπερ δε των τετραπόδων ούτε το δέρμα, ούτε η κόπρος τω Θεώ προσεφέρετο · ούτω και των πτηνών ο πρόλοβος, και τα πτίλα, πόρρω της παρεμβολής εξεβάλλετο · και ουδέ ταύτα ως έτυχεν ερρίπτετο, αλλ’εν καθαρώ τινι χωρίω, ω και του βωμού την κόνιν ενέβαλλον.PG 80,297C- 308D.


ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ «ΕΡΩΤΗΣΙΣ 1η: 
Τίνος ένεκεν τας θυσίας πρoσφέρεσθαι προσέταξεν ο Θεός;»

Επειδή έμεινε πολλές φορές ο λαός του Ισραήλ στην Αίγυπτο και τις θυσίες του εκεί τελούσε,αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διδαχθεί από τους Αιγυπτίους να προσφέρει θυσίες στους δαίμονες, γι’αυτό και ο Θεός επέτρεψε τις θυσίες να συνεχίσουν να τις προσφέρουν σε Αυτόν οι Ισραηλίτες, ώστε να τους ελευθερώσει παράλληλα από τις δεισιδαιμονίες των Αιγυπτίων. Οι Ισραηλίτες χαίρονταν όταν προσέφεραν θυσίες, και αυτό μαρτυρείται από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κατασκευή του αγάλματος του μόσχου στην έρημο. Το ότι χαίρονταν οι Ισραηλίτες εδηλώθη και από τον προφήτη Ιεζεκιήλ «Είδον γαρ σε, φησί, πεφυρμένην εν τω αίματί σου, και είπόν σοι· Εν τω αίματί σου ζωή, πληθύνου». Λέγει δε ότι θεασάμενός σε τω των θυσιών αίματι χαίρουσαν, συνεχώρησά σοι της τοιαύτης απολαύειν επιθυμίας. Για τους Ισραηλίτες λοιπόν ο Θεός κατασκεύασε κι άλλο αλεξίκακο φάρμακο κατά της ειδωλολατρίας των Αιγυπτίων από το γεγονός της συνήθειας της προσφοράς των θυσιών. Ο Θεός προσέταξε στους Ισραηλίτες να θυσιάζουν σ’Αυτόν, αυτά που οι Αιγύπτιοι τα θεωρούσαν θεούς τους και τα λάτρευαν. Έτσι από τα τετράποδα προσέταξε ο Θεός να του προσφέρουν ως θυσία τον μόσχο και τον τράγο και από τα πτηνά την τρυγόνα και τους νεοσσούς των περιστεριών.Δεν αγνοούμε ότι και αλλά πολλά είναι αυτά που τα είχαν θεοποιήσει οι Αιγύπτιοι, αλλά από τα ήδη θεοποιημένα διάλεξε να του προσφέρουν ως θυσία τα ημερώτερα θέλοντας με αυτό να αποτρέψει τους Ισραηλίτες να θεοποιήσουν τα όσα οι ίδιοι ως θυσία προσέφεραν,αλλά μόνον να προσκυνούν Αυτόν (Θεό) στον οποίο τα προσέφεραν. Τα υπόλοιπα από αυτά που είχαν θεοποιήσει οι Αιγύπτιοι τα ονόμασε ακάθαρτα, ώστε από τη βδελυγμία που θα αισθάνονται προς τα ακάθαρτα οι Ισραηλίτες, να μην τα θεοποιήσουν. Επειδή ορισμένοι από τους Ισραηλίτες ήταν εύποροι οικονομικά ενώ άλλοι ζούσαν μέσα στη φτώχεια,στους μεν ευπόρους προσέταξε να του προσφέρουν μόσχο η αμνόν η αίγα, στους δε φτωχούς δύο τρυγόνας η δύο νεοσσούς περιστεριών.Στους πολύ φτωχούς προσέταξε να του προσφέρουν ολίγη σεμίδαλιν ανάμεικτη με λάδι. Όλα όσα νομοθέτησε ο Θεός να του προσφέρουν ως δώρα ήταν σύμμετρα – προσαρμοσμένα στη δυνατότητα του καθενός, τα οποία τα προσηγόρευσε να γίνονται όχι τόσο από νομική ανάγκη αλλά από τη διάθεση αυτού που τα προσφέρει, ενώ οι θυσίες ήταν για χάρη σωτηρίας, το οποίο δηλώνει την απαλλαγή από κάποια αρρώστια η από οτιδήποτε άλλο δυσάρεστο.

Πρέπει να γίνει γνωστό πως αυτά που προσφέρονταν ως θυσία για να γίνουν ολοκαυτώματα ήταν αρσενικά λόγω του ότι των ανδρών είναι η τελειότητα, ενώ τα όσα προσφέρονταν ως θυσία περί αμαρτίας ήταν θηλυκά, διότι το ασθενές σε εμάς ηγεμονικό τα πάθη κρατάει.Ανάγκη είναι να επισημανθεί και αυτό, πως υπέρ αμαρτίας δεν προσφέρονταν αμνοί αλλά τράγοι και κατσίκες.Αυτό το δηλώνει και ο ίδιος ο Δεσπότης μας στα Ευαγγέλια, τους μεν δικαίους τους παραβάλει ως αμνούς ενώ τους αμαρτωλούς τους παραβάλει ως ερίφια.Προσφέρονταν και από τα πτηνά ως ολοκαυτώματα. Όπως ακριβώς από τα τετράποδα, ούτε το δέρμα ούτε η κοπριά δεν προσφέρονταν στον Θεό, έτσι και από τα πτηνά ο πρόλοβος και τα φτερά μακριά από το μέρος της θυσίας τα έριχναν, όχι όπως όπως και ως έτυχε, αλλά τα έριχναν σε καθαρό χώρο, όπου στο χώρο αυτό και του βωμού την σκόνη ενέβαλλον.


Περισσότερα περί των θυσιών δείτε σε προηγούμενο άρθρο μας που φιλοξενείται σε φιλικὸ Ιστολόγιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου