5 Δεκ 2010

ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΟΥ «Εἰς τὰ ἄπορα τῆς Θείας Γραφῆς κατ’ἐκλογήν». Ἐρώτησις 26η : «Τὸ ξύλον τῆς ζωῆς , καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ, νοητὰ χρῇ λέγειν , ἤ αἰσθητά;»  Ανοίγουμε μια ακόμη ενότητα στο blog μας, όπου εδώ θα μπορούμε να διαβάσουμε τι ακριβώς ελέχθη ερμηνευτικά  στήν Patrologia Graeca (Μigne) για τα διάφορα χωρία της Αγίας Γραφής.Το κείμενο έχει τη διάταξη ερωταποκρίσεων, και το πρώτο σκέλος αναφέρεται στη Γένεση. 

Θα ακολουθήσουν κι άλλες ερωταποκρίσεις όχι μόνον στη Γένεση αλλά και στα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Ακολουθεί το κείμενο και η ελεύθερη μετάφρασή του.

Ερώτησις ΚΣΤ΄ . Το ξύλον της ζωής , και το ξύλον του ειδέναι γνωστόν καλού και πονηρού, νοητά χρη λέγειν , η αισθητά;

Εκ της γής  και ταύτα βεβλαστηκέναι ειπείν η θεία Γραφή · ου τοίνυν  ετέραν τινά φύσιν έχει παρά τα αλλά φυτά. Ώσπερ γαρ το του σταυρού ξύλον, ξύλον εστί, και σωτήριον ονομάζεται, δια την εκ της περί αυτό πίστεως σωτηρίαν προσγινομένην · ούτω και ταύτα φυτά μεν εστιν εκ της γης βεβλαστηκότα · δια δε τον θείον όρον, θάτερον αυτών «ξύλον ζωής» ωνομάσθη · το δε έτερον, δια το περί αυτό γενέσθαι της αμαρτίας την αίσθησιν, ξύλον εκλήθη «γνωστόν καλού και πονηρού». Και περί τούτου μεν προσετέθη ο αγών τω Αδάμ · το δε της ζωής , οίόν τι έπαθλον προύκειτο τετηρηκότι την εντολήν.Ούτω και οι πατριάρχαι, και χωρίοις και φρέασι τας επωνυμίας επέθηκαν. Και το μεν εκάλεσαν φρέαρ οράσεως · ουκ επειδή ορατικήν δύναμιν εχαρίζετο, αλλ’επειδή ώφθη παρ’αυτώ των όλων ο Κύριος. Και φρέαρ ευρυχωρίας · επειδή περί των άλλων φρεάτων πολλάκις οι από Γεραρών διαμαχεσάμενοι, ουκ ηνώχλησαν τοις τούτο κατεσκευακόσι το φρέαρ. Ούτω φρέαρ όρκου, δια το παρ’αυτώ γεγενήσθαι τους όρκους. Ούτως η Λουζά «Βαιθήλ» ωνομάσθη, τουτέστιν οίκος Θεού · επειδή ώφθη τω Ιακωβ εν εκείνω γε τω χωρίω ο των όλων Ποιητής. Και βουνός μάρτυς · ουκ επειδή έμψυχος ην ο βουνός, αλλ’ότι εν εκείνω τω χωρίω προς αλλήλους επεποίηντο τας συνθήκας · ούτως ύδωρ ζων καλείται το βάπτισμα · ουκ επειδή φύσιν ετέραν έχει του βαπτίσματος ύδωρ, αλλ’ότι δι’εκείνου του ύδατος η θεία χάρις την αιώνιον δωρείται ζωήν. Ούτω και «ξύλον ζωής» δια τον θείον όρον εκλήθη · και «ξύλον γνώσεως» δια την περί τούτο γεγενημένην αίσθησιν της αμαρτίας, είτα του απειρημένου μετειληχότες καρπού, ως παραβεβηκότες την εντολήν, τας του συνειδότος ακίδας εδέξαντοPG 80,124AD.


Ερώτησις ΚΣΤ . Το ξύλον της ζωής , και το ξύλον του ειδέναι γνωστόν καλού και πονηρού, μας λέει η Γένεση ότι  είναι νοητά η αισθητά;

  
Εκ της γης και αυτά ότι βλάστησαν είπε η Γραφή, και όχι ότι έχουν άλλη φύση διαφορετική από τα άλλα φυτά. 

Όπως ακριβώς το ξύλο του σταυρού, ξύλο είναι, και σωτήριον ονομάζεταιεπειδή όσοι πιστεύουν σε αυτό (στον Σταυρό του Κυρίου) σε σωτηρία τους αποβαίνειέτσι και αυτά (το ξύλον της ζωής , καί τό ξύλον του ειδέναι γνωστόν καλού και πονηρού), φυτά είναι που βλάστησαν από τη γη. Από τον θείο όρο, το ένα εκ των δύο «ξύλο της ζωής» ονομάσθηκεενώ το δεύτερο ξύλο, επειδή έδινε τής αμαρτίας την αίσθηση ονομάσθηκε ξύλο « γνωστόν καλού καί πονηρού ». Και περί τούτον προστέθηκε ο αγώνας στόν Αδάμ , ώστε το ξύλον της ζωής να του γνωστοποιήσει τι έπαθλο θα έπαιρνε εάν τηρούσε τίς εντολές του Θεού. 

Όπως ακριβώς ο Θεός έδωσε επωνυμίες στα δένδρα του παραδείσου, έτσι κατά τόν ίδιο τρόπο και οι πατριάρχες έδωσαν ονόματα σε έναν συγκεκριμένο τόπο και στα πηγάδια τους. 

Το μεν πηγάδι τό ονόμασαν πηγάδι οράσεως «φρέαρ οράσεως», όχι επειδή έδινε τη δύναμη να βλέπουν σε όσους έπιναν από αυτό, αλλά επειδή φάνηκε σε αυτό το πηγάδι ο Κύριος. Και πηγάδι ευρυχωρίας το ονόμασαν επειδή κανένας δεν τούς ενόχλησε αυτούς κατά τή διάρκεια που το κατασκεύαζαν το πηγάδι αυτό, ενώ πολλές φορές αυτοί που ήλθαν από των Γεραρών τα μέρη είχαν δώσει μάχες με αυτούς που κατασκεύαζαν τα άλλα πηγάδια. Έτσι και αυτό το πηγάδι ονομάσθηκε πηγάδι του όρκου επειδήδίπλα από αυτό είχαν δοθεί οι όρκοι. Κατά τόν ίδιο τρόπο καί η Λουζά ονομάσθηκε «Βαιθήλ» που σημαίνει «Οίκος Θεού» επειδή εκεί φάνηκε στόν Ιακώβ ο Ποιητής τών όλων ο Θεός. Και το βουνό ως μάρτυρας θεωρείται, όχι επειδή ήταν έμψυχοαλλά ονομάσθηκε έτσι  διότι εκεί γίνονταν οισυμφωνίας με τούς άλλους .Κατά τόν ίδιο τρόπο «ύδωρ ζων» καλείται το βάπτισμα, όχι επειδή είναι άλλη η φύση του νερούτού βαπτίσματος από το κοινό νερό, αλλά ονομάσθηκε έτσι διότι μέσω εκείνου του νερού η θεία χάρη δίνει αιώνια ζωή. Κατά τόν ίδιο τρόπο «ξύλο της ζωής» ονομάσθηκε από τον Θεό καί «ξύλο της γνώσεως» επειδή από την παράβαση τής εντολής δίνει την αίσθηση τής αμαρτίας στον παραβάτη, και αφ’ότου έφαγαν τον καρπό δέχθηκαν τίς ακίδες της συνειδήσεώς τους.

10 σχόλια:

 1. Πιστεύω οτι θα έπρεπε να άλλαζαν κάποια πράγματα στα θρησκευτικά στο σχολείο. Αντί να γράφουν μερικές φορές αχρείαστα πράγματα, να παραθέτουν ενα κειμενάκι της Αγίας Γραφής, και δίπλα την πατερική εξήγηση στα νεοελληνικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάντα επιζητούμε την πατερική εξήγηση. Ο υπόλοιπος κόσμος είναι αγράμματος και ανίδεος να τα καταλάβει.Πρέπει να υπάρχουν οι φωστήρες!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Με άλλα λόγια θέλετε να μας πείτε ότι τον είχε προκαταδικασμένο πριν τον δημιουργήσει!! Ε αυτά μόνο αρρωστημένα μυαλά μπορούν να σκεφτούν!! Σεβαστείτε τουλάχιστον την ανθρώπινη νοημοσύνη.. Τόσο υποδεέστερους μας έχετε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα ήθελα πραγματικά να μάθω αν δεν παραχαραζότανε η βίβλος, αν ήταν δια δένδρα που αναφερόταν, πολύ θα το ήθελα όπως και όλος ο κόσμος!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μια και αναφέρατε τον Ιακώβ. Διευκρινίστε μου με την δική σας πάντα Θεογνωσία!! την πάλη του με τον Θεό, την ολονύχτια!!! Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα σοφιστείτε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα σχόλιά σας είναι γεμάτα από ύβρεις αναίδεια και αγραμματοσύνη , αγαπητέ κύριε Ανώνυμε 2026.

  Γι’αυτό το λόγο δεν θα λάβετε καμία εξήγηση σε ότι ζητάτε περί του Ιακώβ, περί των εικόνων κ.α, κι ας μας είναι εύκολο να το κάνουμε στο άψε σβήσε.

  Δεν θα σας ακολουθήσουμε στο υβρεολόγιό σας.
  Δεν θα σας τα σβήσω ωστόσο.
  Θα τα αφήσω ως μνημείο στο blog μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μού άρεσε πολύ η χειρονομία σας, την ασπάζομαι. Αφήστε το ως μνημείο μέχρι να βρείτε τις σωστές απαντήσεις!!! Δια τους επερχόμενους, που θα ζητούν τες ίδιες διευκρινήσεις.. Να είστε καλά και να προσέχετε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δεν ασχολούμαστε με αναιδείς κ.Ανώνυμε 2026.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τελευταίο μου σχόλιο. Δια σας οι αναιδείς είναι αυτοί που ζητούν χειροπιαστές και αληθινές απαντήσεις. Ότι προβάλλεται εκτός των παρωπίδων σας είναι βλάσφημες και ελεεινές..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Οι εξηγήσεις είναι περιττές για έναν άνθρωπο σαν κι εσάς κ.Ανώνυμε 2026 που πιστεύει ότι : «Δια να καταλάβεις πόσο μας κοροϊδεύουν, μόνο από την ιστορία..η ξακουστή Αργώ δεν ήταν τίποτε άλλο από διαστημόπλοιο. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ταξίδεψαν το 11,665 π.χ. στο φεγγάρι και τον αστερισμό του Σείριου!! Αλλά επειδή κάποιοι άλλη θέλανε τα πρωτεία της πρώτης προσσελήνωσης, παραχαράξανε την ιστορία που να φαίνετε καράβι. Και αυτό το ταξίδι το κάνανε με την βοήθεια της θεάς Αθηνάς και Ήρας, που επιβλέπανε την κατασκευή της. Εξωγήινα όντα!!!».

  Διαβάσατε τη γνωστή παραφιλολογία των βιβλίων που πωλούνται με το κιλό και νομίσατε πως ξυπνήσατε δήθεν απο το λίθαργο και βγήκατε στα blog για να ευαγγελίσετε κι άλλους!.

  Επιπροσθέτως το γεμάτο αναίδεια ύφος σας και τα προκλητικά σχόλια που γράφετε σε έναν χώρο που από την αρχή δεν τον σεβαστήκατε, δεν προδιαθέτουν κανέναν να ασχοληθεί μαζί σας, έστω και για μια απλή συζήτηση, έστω κι αν δεν σας πείσει ή αν δε τον πείσετε εσείς.

  Δείτε έναν από τους διαλόγους μας στο άρθρο «Ότι ο Μωάμεθ ουκ εστιν εκ Θεού».

  Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο Ανωμυμε 2026.
  Τα σκουπίδια σας είναι ανεπιθύμητα στο blog μου.

  Καλημέρα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή