13 Δεκ 2010

Συμεὼν Θεσσαλονίκης «ΚΕΦΑΛ.ΠΣΤ΄: «Διατί ένζυμος προσφέρεται άρτος»


Συμεὼν Θεσσαλονίκης «ΚΕΦΑΛ.ΠΣΤ': «Διατί ένζυμος προσφέρεται άρτος»

Ανοίγουμε μία ακόμη ενότητα στο Blog  μας, η οποία θα περιέχει τις αποκρίσεις περί διάφορων θεμάτων του Συμεών Θεσσαλονίκης.
Ακολουθεί το κείμενο και η ελεύθερη μετάφρασή του.

ΚΕΦΑΛ.ΠΣΤ: «Διατί ένζυμος προσφέρεται άρτος»
Ο μεν ουν άρτος ένζυμος εστιν, ως έμψυχός τις δια της ζύμης ων, και αληθώς άρτιος.Μαρτυρεί δε, ως τέλειον ην το πρόσλημμα, ο  υπέρ ημών ο του Θεού προσελάβετο Λόγος · Και σαρξ εγένετο, μη αλλοιωθείς · και μετά ψυχής λογικής τε και νοεράς ην, αυτό το ανθρώπινον προσλαβόμενος · και ως τέλειος Θεός, και άνθρωπος τέλειος εστιν, ίνα και εμέ όλον αναπλάση.Και τρία δε εν αυτώ, δια το τριμερές της ψυχής, και δια την τιμήν της Τριάδος · άλευρον μετά ζύμης, ήτις δηλοί την ψυχήν, και ύδωρ όπερ δηλοί το βάπτισμα, και άλας ο σημαίνει τον νουν και την διδασκαλίαν του Λόγου.Ος προς τους μαθητάς έφησεν «Υμείς εστε το άλας της γης» οι διδάσκαλοι δηλονότι. Και «έχετε εν εαυτοίς άλας» την γνώσιν και την αγάπην άμα δηλών, ότι της Τριάδος εις εστιν ο σαρκωθείς.Εψημένος δε ο άρτος εν πυρί, ότι Θεός ων, όλος ημίν ηνώθη, και της αυτού ημίν δυνάμεως και ενεργείας μετέδωκε · μάλλον δε όλος όλη ημών ηνώθη τη απαρχή. PG 155,265AC.

ΚΕΦΑΛ.ΠΣΤ : «Γιατί προσφέρεται ένζυμος άρτος»
Ο άρτος είναι ένζυμος, αληθώς άρτιος, και έμψυχος  λόγω της ζύμης που εμπεριέχει.Μαρτυρεί έτσι,ότι τέλειο ήταν το πρόσλημμα (η ανθρώπινη φύση), που ανέλαβε για χάρη μας ο Λόγος του Θεού.Και σάρκα εγένετο (ο Λόγος), χωρίς να αλλοιωθεί, και μετά ψυχής λογικής και νοεράς ήταν η ανθρώπινη φύση που προσέλαβε, και όπως είναι τέλειος Θεός έτσι είναι και τέλειος άνθρωπος, ώστε και εμένα (τον άνθρωπο) ολόκληρον να με αναπλάσει.Τα συστατικά του άρτου είναι τρία προς τιμήν τής Αγίας Τριάδας, όπως τριμερής είναι η ψυχή του ανθρώπου.Αυτά είναι το αλεύρι και η ζύμη που δηλώνουν την ψυχή.Το νερό που δηλώνει το βάπτισμα και το αλάτι το οποίο σημαίνει τη διδασκαλία του Λόγου.Αυτός ο Κύριος προς του μαθητές του είπε «Εσείς είστε το αλάτι της γης» δηλώνοντας με αυτό ότι είναι οι διδάσκαλοι.Ο Κύριος είπε «έχετε στους εαυτούς σας αλάτι» εννοώντας  την γνώση και την αγάπη μαζί, διότι και της Αγίας Τριάδας  ένας είναι ο  σαρκωθείς. Ψημένος είναι ο άρτος στη φωτιά,το οποίο δηλώνει ότι  ήταν Θεός ο Υιός, και όλος ενώθηκε με εμάς από την απαρχή μας και έτσι μας μετέδωσε τη δύναμή του και την ενέργειά του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου