Σελίδες

12 Μαρ 2012

Όρα τα άνθη της αρχαίας Ατθίδος (Αττικής γλώσσας)Όρα τα άνθη της αρχαίας Ατθίδος (Αττικής γλώσσας)

   Διαδίδεται ψευδώς από τους Νεοπαγανιστές πως οι Καππαδόκες Πατέρες ήταν πολέμιοι της Εθνικής σοφίας των Ελλήνων. Ο ισχυρισμός τους αυτός δεν ευσταθεί πράγμα το οποίο δείξαμε σε κάποιο από τα προηγούμενα άρθρα του blog μας. Εκεί είδαμε πως οι Καππαδόκες Πατέρες ήταν δεινοί χειριστές της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και κάτοχοι της Ελληνικής Παιδείας και πως όλα τα καλά στοιχεία της εθνικής σοφίας τα χρησιμοποιούσαν ως εργαλεία τους. Η Παιδεία τους αυτή στην οποία συμπεριλαμβάνεται η άριστη γνώση της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και η ρητορική τέχνη, τους χρησίμευσε στο αγώνα τους κατά των Ειδωλολατρών και των κάθε είδους Αιρετικών της εποχής τους.

   Οι Εθνικοί, ως φυσικό επακόλουθο της σπουδής τους στις ρητορικές σχολές, γνώριζαν πολύ καλά την Αρχαία Ελληνική γλώσσα καθώς και τη ρητορική τέχνη. 

   Δυστυχώς η καλλιέργεια του ρητορικού λόγου δεν ήταν μοναδικό προσόν των Καππαδοκών και των Εθνικών.Την καλλιέπεια του λόγου την χρησιμοποιούσαν και οι Αιρετικοί στα κείμενα τους προσπαθώντας να κάνουν τον λόγο τους πιό ελκυστικό και στομφώδη ώστε να τραβήξουν τους ακροατές τους και να τους παρασύρουν στην πλάνη. 


   Οι Αιρεσιάρχες της εποχής τους, σε αντίθεση με τους σημερινούς, ήταν και αυτοί δεινοί χειριστές της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, σε σημείο που η κατάρτιση τους αυτή αναγνωρίζεται από τους Καππαδόκες Πατέρες και σημειώνεται μέσα στα έργα τους. 

  Ο Γρηγόριος Νύσσης αναφερόμενος στα γραπτά του Αιρεσιάρχη Ευνομίου εκφράζει τον "θαυμασμό" του ως προς τον χειρισμό του λόγου εκ μέρους του Αιρεσιάρχη, ο οποίος στόλισε τον Αιρετικό λόγο του με τα άνθη της αρχαίας αττικής γλώσσας "τα άνθη της αρχαίας Ατθίδος (Ατθίς = αττική γλώσσα)" προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή των αναγνωστών. 

   Καλεί τον αναγνώστη να προσέξει με πόση μαεστρία έχει επενδύσει το λόγο του ο Αιρεσιάρχης , τόσο που με τη βοήθεια της σύνταξης του λόγου ξεχωρίζει το "λείον και κατεστιλβωμένον της λέξεως!""Όρα τα άνθη της αρχαίας Ατθίδος, ως επαστράπτει τη συντάξει του λόγου το λείον και κατεστιλβωμένον της λέξεως! Ως γλαφυρώς και ποικίλως τη ώρα του λόγου περιανθίζεται!. Γρηγορίου Νύσσης, Κατά Ευνομίου,PG 45,399B.

  Σε άλλο σημείο του Αντιρρητικού λόγου του, ο Γρηγόριος Νύσσης αποκαλεί τον Ευνόμιο τρίβωνα των λόγων "...τουτονί δε και άλλως μεν τρίβωνα λόγων είναι στο χάζομαι͵ προς αυτήν βλέπων την περί το δόγμα τριβήν...". Γρηγορίου Νύσσης Α' Ευνομίου. PG 45,252.B

   Ο λόγος του Ευνομίου είναι "λουστραρισμένος- κατεστιλβωμένος" συλλαβή προς συλλαβή, σε τέτοιο σημείο που ο Μ.Βασίλειος αναγνωρίζει πως η γλωσσική καλλιέπεια της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και η έξωθεν σοφία που κατέχει ο Ευνόμιος είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν τον Ευνόμιο "τεχνολόγο των συλλαβών"!."Ότι εκ της έξωθεν σοφίας η περί των συλλαβών τεχνολογία''. Μ.Βασιλείου, Περί του Αγίου Πνεύματος προς Αμφιλόχιον, PG32,76A.

  Η τεχνολογία των συλλαβών και των ρημάτων που χρησιμοποιείται στα γραπτά του Ευνομίου είναι αιτία παρεκκλήσεως και πρόξενος διαστροφής από την Ορθή Πίστη."Και τοιαύταις τισί τεχνολογίαις ρημάτων το απλούν και ακατάσκευον της πίστεως διαστρέφουσιν". Ένθ, ανωτ. PG 32,88A.

   Για τον Μ.Βασίλειο, ο Ευνόμιος έχει επιλέξει συνηδειτά την παραποίηση της Αλήθειας και έτσι δεν αρκείται να μείνει στην  απλή να ανεπιτήδευτη πίστη, αλλά την επενδύει με τεχνικούς και σεσοφισμένους λόγους με αποτέλεσμα να διαστρέφει την Αλήθεια κατά το δοκούν. "ότι μεν γαρ ουκ οίεται δειν τη απλή και ανεπιτηδεύτω πίστει των πολλών εμμένειν, αλλά τεχνικοίς τισι και σεσοφισμένοις λόγοις πάλιν προς το δοκούν εαυτώ παρακρούεσθαι την αλήθειαν, ικανώς εξ΄ων είπεν εδήλωσεν".Κατά Ευνομίου,PG 29B,653A.

     Το αποτέλεσμα της τεχνολογίας των συλλαβών που χρησιμοποιείται στον Αιρετικό λόγο, είναι η ασάφεια και οι ομιχλώδεις φράσεις στο κείμενο των αιρετικών με αποτέλεσμα την μη ακριβή αντιστοιχία λέξεων και νοημάτων. Αυτή η τακτική των αιρετικών, της μη σωστής αντιστοιχίας λέξεων - νοημάτων, κάνει το κέιμενό τους δύσκολο και ακατανόητο ώστε να  αποφευχθεί ο κάθε  εξονυχιστικός έλεγχός του.

Σε αντίθεση με τον Ευνόμιο, η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος για τον Μ.Βασίλειο δεν χρειάζεται την τεχνολογία των συλλαβών. Είναι απλή και ατεχνολόγητη. "Τα αύτα μαθόντες και θαυμάσαντες ούτοι τα εκ της ματαιότητος και κενής απάτης παρατηρήματα͵ και επί την απλήν και ατεχνολόγητον του Πνεύματος διδασκαλίαν μετακομίζουσιν͵ εις ελάττωσιν μεν του Θεού Λογου͵  αθέτησιν δε του αγίου Πνεύματος" Ένθ,ανωτ.PG 32,76 C.

Και ο Γρηγόριος Νύσσης θεωρεί πως η Θεία δύναμις είναι "ατεχνολόγητος και ακατάλυπτος". «...η του θεού δύναμις και ενέργεια ακατάληπτός εστι και ατεχνολόγητος». Γρηγορίου Νύσσης. Εις την Ημέραν των Φώτων, PG 46, 583D. 

 Η τεχνολογία των λέξεων όταν αναφέρεται σε όρους της Πίστεως διασαλεύει το Νόημά της. Γι'αυτό και ο Μ.Βασίλειος σημειώνει πως δεν γνωρίζει τεχνολογίες των λέξων, αλλά ούτε και ζηλεύει αυτούς που τις γνωρίζουν. «Ούτε γαρ ίσμεν τεχνολογίας λέξεων͵ ούτε τους ειδότας ζηλούμεν» Μ.Βασιλείου  Ανατρεπτικός του Απολογητικού του δυσσεβούς Ευνομίου. PG 29B,532C.

   Η κατοχή της τεχνολογίας των λέξεων καταφρονεί τα δόγματα των Πατέρων, τις Αποστολικές Παραδόσεις και εισάγει στην Εκκλησία εφευρέματα νεωτέρων ανθρώπων. «Καταπεφρόνηται τα των Πατέρων δόγματα͵ αποστολικαί παραδόσεις εξουθένηνται͵ νεωτέρων ανθρώπων εφευρέματα ταις Εκκλησίαις εμπολιτεύεται· τεχνολογούσι λοιπόν͵ ου θεολογούσιν οι άνθρωποι». PG 32, Μ.Βασιλείου EPISTOLA XCPG 32,473B.


Το συμπέρασμα που βγαίνει αντελώς αβίαστα είναι το εξής: H Αρχαία Ελληνική γλώσσα ήταν βασικό εργαλείο προφορικού και γραπτού λόγου εκείνη την εποχή, το οποίο χρησιμοποιούνταν από  όλους ανεξαρτήτου Πίστεως.

Πηγή: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας...

14 σχόλια:

 1. Θέλω να διαμαρτυρηθώ για τη φίμωση που επικρατεί
  στο Ιστολόγιο ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.

  Στό άρθρο τους στο λινκ εδώ http://earlychristiandoctrine.wordpress.com/2012/02/26/1200/#comment-151 έχω γράψει ένα σχόλιο το οποίο παρότι δεν είναι υβριστικό δεν μου το δημοσιεύουν.

  Έχω γράψει το εξής σχόλιο : Για το θέμα του Νεοπλατωνισμού ο αναγνώστης πρέπει να διαβάσει τα λινκ

  http://www.oodegr.com/oode/filosofia/skopia_pateres_filosofia_1.htm

  http://www.oodegr.com/oode/filosofia/pateres_filosofia_florofski_2.htm

  Το σχόλιό μου αυτό , όπως βλέπετε δεν είναι απρεπές ούτε υβριστικό. Επειδή όμως ανατρέπει το
  θέμα που διαπραγματεύεται το blog προφανώς δεν μου το εγκρίνουν για δημοσίευση.

  Συγχαρητήρια στο blog σας που δημοσιεύει όλα τα σχόλια των αναγνωστών του.

  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ φίλε φυσικά δεν το δημοσιεύει, διότι το blog αυτό το έχουν φτιάξει κρυμμένοι Μάρτυρες του Ιεχωβά που προσπαθούν να ξεγελάσουν τον κόσμο αποκρύπτοντας την ταυτότητά τους. Επειδή αυτά τα δύο άρθρα στα οποία τους παραπέμπεις αποκαλύπτουν τα ψεύδη τους, δεν θέλουν να τα δημοσιεύσουν.

  Η φίμωση των σχολίων είναι η πάγια τακτική τους. Η Σκοπιά άλλωστε έτσι τους έχει διδάξει να συμπεριφέρονται και έτσι πράττουν σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους. Καταρχάς, είναι απαράδεκτο ότι δεν θέλουν να δώσουν ομολογία της πίστης τους γιατί έτσι η παγίδα τους δεν θα είναι πια παγίδα...

  Τελικά, ακόμα κι αν δημοσιεύσουν ένα σχόλιό σου, όταν θα αρχίσουν οι ερωτήσεις σου να γίνονται ενοχλητικές, θα σου πουν "αυτά τα ξαναείπαμε", "επανέρχεστε χωρίς λόγο" και άλλα παρόμοια, και από εκεί και πέρα τα μηνύματά σου θα εξαφανιστούν...

  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτή τη στιγμή που μπήκα στο blog τους βλέπω να λέει πως περιμένει να εγκριθεί το σχόλιο και έπειτα να δημοσιευτεί.

  "EΛΛΗΝΑΣ on 6 Μαΐου 2012 στις 11:17 πμ said:
  Το σχόλιό σας περιμένει έγκριση
  Για το θέμα του ΝΝεοπλατωνισμού και τις παραχαράξεις που γίνονται σ’αυτό είναι απαραίτητο να διαβάσει ο αναγνώστης τα ακόλουθα λίνκ

  http://www.oodegr.com/oode/filosofia/skopia_pateres_filosofia_1.htm

  http://www.oodegr.com/oode/filosofia/pateres_filosofia_florofski_2.htm

  Reply ↓

  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μακάρι να το εγκρίνουν ώστε οι επισκέπτες τους να βλέπουν ότι έχει δοθεί απάντηση στις αερολογίες των ΜτΙ.

  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το σχόλιο το έγραψα δυο φορές.Και τις δυο εμφανιζόταν για λίγες ώρες με την ένδειξη " Το σχόλιό σας περιμένει έγκριση¨".
  Μετά εξαφανιζόταν, το οποίο σήμαινε πως δεν μου το ενέκριναν.
  Σήμερα τους έγραψα ένα σχόλιο όπου τους ρωτούσα γιατί δεν μου το ενέκριναν. Αμέσως μετά ξαναέγραψα το πρωταρχικό σχόλιο με τα λινκ. Μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα η ένδειξη "Το σχόλιό σας περιμένει έγκριση¨". Γιά να δούμε, θα το εγκρίνουν;

  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σαν να έχεις δίκιο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.Ακόμα περιμένει έγκριση το σχόλιο μου.Ή περιμένουν να περάσουν οι μέρες να το αποκρύψουν ή σκέφτονται να απαντήσουν σ'αυτά που γράφουν τα άρθρα στα λινκ.

  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το μήνυμα "Το σχόλιό σας περιμένει έγκριση" είναι ένα αυτόματο μήνυμα που ακολουθεί όλα τα σχόλια που υποβάλλονται στο blog. Όσα σχόλια και αν υποβάλλεις το ίδιο μήνυμα θα βγάλει. Όμως, η τελική δημοσίευση εξαρτάται από τους διαχειριστές.

  Κανονικά, ως Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν θα θέλουν να φανεί στα σχόλια του blog τους η ιστοσελίδα της ΟΟΔΕ και οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς τους.

  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Απ'όσο είδα όλο για την ψυχή μιλάνε κι όλο ότι είναι θνητή.Περιμένω να δω τι θα γίνει με το σχόλιο.

  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Περιμένει ακόμα την έγκριση το σχόλιο.Από τις 6 του ΜΑΗ.Εδώ και 5 μέρες. Λείπουν τόσες μέρες από τη διαχείρηση του blog τους? ή κατά πάσα πιθανντότητα ισχύουν τα όσα λες ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ?
  Πρόκειται για κρυφογιαχωβάδες.

  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Για το γεγονός ότι είναι ιεχωβίτες, να είσαι σίγουρος όχι 99, αλλά 100%. Είναι απολύτως βέβαιο. Απλώς κρύβονται για να πλανήσουν τον κόσμο, ότι τάχα, όσα γράφουν τα λέει η "ουδέτερη" βιβλιογραφία, ενώ τους τα υπαγορεύει η Σκοπιά. Άλλωστε, την βιβλιογραφία την έχουν γελοιοποιήσει. Αν υπήρχε διαδικτυακή... αστυνομία, θα έπρεπε να τους συλλάβει για παραποίηση της βιβλιογραφίας.

  Το να λέει κάποιος ότι, αυτό που οι Χριστιανοί ονομάζουμε "αθανασία της ψυχής", είναι πλατωνικό, θα πρέπει να είναι εντελώς αγράμματος! Ο Πλάτωνας θεωρούσε την ψυχή κάτι σαν αυτό που θεωρούμε εμείς την Αγία Τριάδα. Έλεγε ότι η ψυχή είναι αδημιούργητη και αιώνια ως προς το παρελθόν και το μέλλον της. Αντιθέτως, η Εκκλησία λέει ότι η ψυχή είναι κτίσμα, δημιούργημα του Θεού. Άρα, έχει και αρχή και τέλος. Δηλαδή, εκ φύσεως είναι θνητή. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα βιβλικά δεδομένα, ο Θεός δεν αφήνει την ψυχή να πεθάνει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εκ φύσεως αθάνατη. Γι' αυτό λέμε ότι η ψυχή είναι "κατά χάρη" αθάνατη.

  Αν δηλαδή ο Πλάτωνας άκουγε την Χριστιανική διδασκαλία, θα τράβαγε τα... μούσια του, και θα πρότεινε να μας κλείσουν στα μπουντρούμια που προβλέπει στο 10ο βιβλίο των "Νόμων" του, ως βλάσφημους!
  Οι ιεχωβίτες βέβαια ζουν σε έναν άλλο πλανήτη, και λένε ότι η Χριστιανική και βιβλική διδασκαλία είναι πλατωνική!

  Δυστυχώς, στον τομέα αυτό, είναι αδίστακτοι. Προτεραιότητα γι' αυτούς έχει αυτό που λέει η εταιρεία Σκοπιά και όχι η αλήθεια. Για παράδειγμα, έχουν στις τάξεις τους οι ιεχωβίτες έναν γλωσσολόγο, που σε ένα βιβλίο που έγραψε για την "Ετυμολογία", φρόντισε να βάλει μέσα την διδασκαλία της Σκοπιάς για τον Σταυρό, κάτω από δήθεν "επιστημονικό" ένδυμα! Στο βιβλίο αυτό λοιπόν, στις σελίδες 168-173 προσπαθεί να μας πείσει ότι ο Σταυρός ήταν ένα όρθιο... παλούκι, όπως ακριβώς λέει η Σκοπιά!
  Φυσικά, όποιος διαβάσει το άρθρο αυτό για τον Σταυρό του Ιησού Χριστού και τις πηγές που αποδεικνύουν το σχήμα του, θα καταλάβει ότι τα περί όρθιου πασάλου που λέει η Σκοπιά και ο ιεχωβίτης γλωσσολόγος είναι εντελώς αστεία!

  Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στις τάξεις τους. Η Σκοπιά τους έχει μάθει να κρύβονται για να επιτύχουν το σκοπό τους.

  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Όπως βλέπω δεν πρόκειται να μου το δημοσιεύσουν το σχόλιο.Το αφήνουν υπό έγκριση ώστε να μη φαίνεται στο κοινό. Και μόνο που παραμένει εκεί τόσες μέρες το σχόλιο φανερώνει το πόσο σημαντικά είναι τα λινκ που περιέχει.Σίγουρα θα ανατρέπουν τους ισχυρισμούς τους. Δεν θα κάνω το λάθος να τους γράψω e-mail.Είδα πως και στα άλλα άρθρα διαπληκτίζωνται με τους σχολιαστές τους. Δεν μου απάντησες λένε οι σχολιαστές στους διαχειριστές. "Κύριε Πάνο, ο περαιτέρω σχολιασμός σας δεν είναι επιθυμητός σε αυτό το ιστολόγιο"" γράφουν οι διαχειριστές. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δημοκρατικό το blog τους. Κρίμα στα θύματα των μαρτύρων του ιεχωβά.Ο θεός να φυλάξει να μην υπάρξουν άλλα.


  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το άρθρο αυτό

  http://oodegr.com/oode/filosofia/pateres_filosofia_vlaxos_3.htm

  αναιρεί τα όσα γράφονται στο άρθρο αυτό

  http://earlychristiandoctrine.wordpress.com/2012/02/26/1200/#comment-151

  Για μία ακόμα φορά καταγγέλω την αποφυγή δημοσίευσης των σχολίων μου από το blog ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σήμερα Κυριακή 20 του Μάη το σχόλιο ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ. ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ. Τους έστειλα αυτό το μήνυμα από τη φόρμα των σχολίων.

  ΕΛΛΗΝΑΣ on 20 Μαΐου 2012 στις 11:15 πμ said:
  Δεν μου εγκρίνετε το σχόλιό μου απ’ότι φαίνεται.
  Πολύ ωραία. Εγώ όμως πήγα σε ένα τυχαίο μπλόγκ Ορθοδόξων και έχω δημοσιεύσει την τακτική φίμωσης που έχετε.Εκεί λοιπόν σας καταγγέλλω που δεν μου το δημοσιεύσατε για να μάθει ο κόσμος τι γίνεται επιτέλους.
  Ευτυχώς ο ιδιοκ΄τητης του blog εκεί παρόλο που δεν τον ξέρω, δεν έσβησε την καταγγελία μου http://thematorthodoxtheolog.blogspot.com/2012/03/blog-post.html

  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Τελικά το δημοσίευσαν ύστερα από 15 μέρες.
  Τους είπα κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ να έρθουν εδώ να γράψουν σχόλια ώστε να φανεί πιό άρθρο λέει αλήθεια, το δικό σας ή το δικό τους, αλλά αρνήθηκαν...

  ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή